شماره‌ی ثبت407
نام سندحسابداري صنعتي با تاكيد بر مسائل مديريتي
مؤلفچارلز تي . هورن گرن جورج فاستر سريكانت ام داتار
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرفرزانه
سال انتشار1379
وضعیت ظاهری
شابک964-91123-9-1
رده‌بندی کنگرهhf 5686 / ق 9 ه85 1379
رده‌بندی دیوئی657/42
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت2200