شماره‌ی ثبت406
نام سندحل تشريحي مسائل حسابداري صنعتي1
مؤلفجمشيد اسكندري - حداد پور
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرفرشيد
سال انتشار1392
وضعیت ظاهری
شابک978-600-6272-02-3
رده‌بندی کنگرهhf5686/ق 9 االف 5 1390
رده‌بندی دیوئی657/42
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت50000