شماره‌ی ثبت405
نام سندحسابداري صنعتي 1
مؤلفجمشيد اسكندري
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرحفيظ
سال انتشار1391 31
وضعیت ظاهری
شابک978-964-94843-8-9
رده‌بندی کنگرهhf5686/ق 9 الف 5
رده‌بندی دیوئی657/42
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت90000