شماره‌ی ثبت404
نام سندحسابداري صنعتي 2
مؤلفداودي فر و معصومي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشراميد مهر
سال انتشار1386
وضعیت ظاهری
شابک978-600-5043-09-9
رده‌بندی کنگرهhf 5686/r9n2 1386
رده‌بندی دیوئی657/42
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت40000