شماره‌ی ثبت403
نام سندحسابداري صنعتي جلد اول
مؤلفتدين فرد جواد معصومي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشربيهق
سال انتشار1386
وضعیت ظاهری
شابک97896420681044
رده‌بندی کنگرهhf5686/ j 28
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت40000