شماره‌ی ثبت401
نام سندحسابداري بهاي تمام شده 1
مؤلففرزين خوش كار علي طبسي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرترمه
سال انتشار1390
وضعیت ظاهری
شابک978-600-5540-35-2
رده‌بندی کنگرهhf5686/ق 9خ9 1390
رده‌بندی دیوئی657/42
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت40000