شماره‌ی ثبت399/1
نام سندحسابداري صنعتي 2- ج.1
مؤلفجواد بختياري
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرترمه
سال انتشار1388 1
وضعیت ظاهری
شابک978-964-978-115-0
رده‌بندی کنگرهhf5686/ق 9 ب 26 1387
رده‌بندی دیوئی657/42
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت44000