شماره‌ی ثبت398/1
نام سندحسابداري صنعتي 1- ج.1
مؤلففرج زاده
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرترمه
سال انتشار13902
وضعیت ظاهری
شابک978-964-978-190-7
رده‌بندی کنگرهhf5686/ق 9ف 3171389
رده‌بندی دیوئی657/42076
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت77000