شماره‌ی ثبت396
نام سندحسابداري صنعتي 1
مؤلفجواد بختياري غيثاوند
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرترمه
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک978-964-978-136-5
رده‌بندی کنگرهhf686/ق 4 ب 36 1388
رده‌بندی دیوئی485/32
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت48000