شماره‌ی ثبت394/2
نام سندحسابداري صنعتي جلد اول- ج.2
مؤلف دكتر محمد قسيم عثماني
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرترمه
سال انتشار1384و1
وضعیت ظاهری
شابک964-7993-61-2
رده‌بندی کنگرهhf /5687 ق 9 ا2
رده‌بندی دیوئی657/42
موضوعات
مجلد3
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت300000