شماره‌ی ثبت393/1
نام سندحسابداري صنعتي - ج.1
مؤلفعزيز عالي ور
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرسازمان حسابرسي
سال انتشار1384
وضعیت ظاهری
شابک964-6285-791
رده‌بندی کنگرهhf5686/ق9 ع 2
رده‌بندی دیوئی81/10973
موضوعات
مجلد3
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت70000