شماره‌ی ثبت392/3
نام سندحسابداري صنعتي جلد اول- ج.3
مؤلفعزيز عالي ور
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرسازمان حسابرسي
سال انتشار1381
وضعیت ظاهری
شابک964-6285-79-1
رده‌بندی کنگرهhf5686/ق9ع2
رده‌بندی دیوئی657/42
موضوعات
مجلد3
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت27000