شماره‌ی ثبت392/2
نام سندحسابداري صنعتي جلد اول- ج.2
مؤلفعزيز عالي ور
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرسازمان حسابرسي
سال انتشار1381
وضعیت ظاهری
شابک964-6285-79-1
رده‌بندی کنگرهhf5686/ق9ع2
رده‌بندی دیوئی657/42
موضوعات
مجلد4
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت27000