شماره‌ی ثبت391/1
نام سندحسابداري صنعتي 1- ج.1
مؤلفدكتر احمد ضريق فرد
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرنسيم حيات
سال انتشار1380/1
وضعیت ظاهری
شابک964-7151-28-4
رده‌بندی کنگرهhf5686 / ق 9 ط 4 1380
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت30000