شماره‌ی ثبت378
نام سندخود آموز اصول حسابداري 1
مؤلفاصغر اسدي محمد اسناوندي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرنگاهي ديگر
سال انتشار1384
وضعیت ظاهری
شابک964-95349-8-9
رده‌بندی کنگرهhf5655/ف 2 الف 53
رده‌بندی دیوئی657/04707
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت30000