شماره‌ی ثبت377
نام سندآشنايي با اصول حسابداري و مقدمات هزينه يابي
مؤلفناصر حميدي حميدي زاده
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرگسترش علوم پايه
سال انتشار1383
وضعیت ظاهری
شابک964-490-021-9
رده‌بندی کنگرهhf5655/ف 2ح77
رده‌بندی دیوئیم 86-38422
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت35000