شماره‌ی ثبت375/2
نام سنداصول حسابداري 2- ج.2
مؤلفدكتر ناصر پرتوي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرارديبهشت
سال انتشار1376
وضعیت ظاهری
شابک964-6062-09-1
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت