شماره‌ی ثبت374
نام سنداصول حسابداري 2
مؤلفحساس يگانه
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشردانشگاه پيام نور
سال انتشار1390
وضعیت ظاهری
شابک978-964-455-843-6
رده‌بندی کنگرهlc5808/الف 9 ح 43
رده‌بندی دیوئی378/1750955
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت52000