شماره‌ی ثبت371
نام سنداصول حسابداري 2 و حسابداري شركت ها
مؤلفاكبري مهر - محمد علي بناها
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشردانشگاه ازاد اسلامي
سال انتشار1384 5
وضعیت ظاهری
شابک964-450-149-7
رده‌بندی کنگرهhf5655/ف 2 الف 7
رده‌بندی دیوئیم 84/15773
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت18000