شماره‌ی ثبت369/1
نام سنداصول حسابداري 2- ج.1
مؤلفيحيي حساس يگانه
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرسعيد محبي
سال انتشار1376-1
وضعیت ظاهری
شابک964-90611-5-0
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد6
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت18000