شماره‌ی ثبت368
نام سنداصول حسابداري 2
مؤلفدكتر بصير حقيقي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشردانشگاه ازاد اسلامي تهران مركز
سال انتشار1381
وضعیت ظاهری
شابک964-06-1972-8
رده‌بندی کنگرهhf5655/ف 2 ب 6
رده‌بندی دیوئیم 81/29421
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت65000