شماره‌ی ثبت367/1
نام سنداصول حسابداري 3- ج.1
مؤلففيليپ فس - كارن وارن
مترجمسكينه غنيمي فرد
موضوع اصلیحسابداري
ناشرصابرين
سال انتشار1370 مهر
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت2800