شماره‌ی ثبت312
نام سندحسابداري صنعتي جلد اول
مؤلفپيمان ايمان زاده
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرترمه
سال انتشاراول1390
وضعیت ظاهری
شابک978-964-978-231-7
رده‌بندی کنگرهHF686/9HGT9R1390
رده‌بندی دیوئی657/42
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت30000ريال