شماره‌ی ثبت366/1
نام سنداصول حسابداري يك- ج.1
مؤلفناصر فولادي نسب
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرمجال
سال انتشار7-1388
وضعیت ظاهری
شابک978-964-2718-17-7
رده‌بندی کنگرهhf5655/ف2ف94 1388
رده‌بندی دیوئی657/046
موضوعات
مجلد3
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت60000