شماره‌ی ثبت361/3
نام سنداصول حسابداري- ج.3
مؤلفمصطفي علي مدد و نظام الدين ملاك آرائي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرسازمان حسابرسي
سال انتشار1379
وضعیت ظاهری
شابک978-964-6285-55-2
رده‌بندی کنگرهhf5655/ف 2 ع 84
رده‌بندی دیوئیم79-14614
موضوعات
مجلد4
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت42000