شماره‌ی ثبت359
نام سنداصول حسابداري 1
مؤلففرشيد نجمي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرانتشارات راه نوين
سال انتشار1390
وضعیت ظاهری
شابک978-600-5405-30-9
رده‌بندی کنگره1389 27 ن 2 ف / 5655 HF
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت85000