شماره‌ی ثبت515/2
نام سنداخلاق حرفه اي در مديريت- ج.2
مؤلفجان ماكسول
مترجمشمس آفاق ياوري
موضوع اصلیمديريت
ناشرمديريت فردا
سال انتشار1386
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت2700