شماره‌ی ثبت96
نام سنداموزش اكسس 2000
مؤلففرزاد رحماني
مترجم
موضوع اصلیعلوم رايانه
ناشرانيستيتو ايز ايران
سال انتشار1382
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت