شماره‌ی ثبت95
نام سندآ|موزش گام به گامproject2007
مؤلفكارل چتفيلد تيموتي جانسون
مترجمحسين يعسوبي
موضوع اصلیعلوم رايانه
ناشرپندار پارس
سال انتشار1389
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت