شماره‌ی ثبت94
نام سندآموزش گام به گام microsoftoutlook2007
مؤلفجون پرپر نو
مترجمعلي اكبر متواضع
موضوع اصلیعلوم رايانه
ناشرديباگران تهران
سال انتشار1386
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت