شماره‌ی ثبت356
نام سندحسابداري عملي ( كار- تمرين)- ج.1
مؤلفحسينعلي عليمي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرشركت چاپ و نشر كتاب هاي درسي ايران
سال انتشار1384
وضعیت ظاهری
شابک964-05-1057-2
رده‌بندی کنگرهHF
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت9200