شماره‌ی ثبت81
نام سندجنگ رواني
مؤلفصلاح نصر
مترجممحمود حقيقت كاشاني
موضوع اصلیروان شناسي
ناشرسروش
سال انتشار1381
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت