شماره‌ی ثبت254
نام سندبعضي ها هيچ وقت نميفهمن
مؤلفكورت تو خولسكي
مترجممحمد حسين عضدانلو
موضوع اصلیداستان
ناشرافراز
سال انتشار1389
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت