شماره‌ی ثبت249
نام سندزير سايه درختان توت
مؤلفمظفر سالاري
مترجم
موضوع اصلیداستان
ناشركانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان
سال انتشار1376
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت