شماره‌ی ثبت245
نام سندشهريار كوچولو
مؤلفآنتوان دو سن تگزوپه ري
مترجماحمد شاملو
موضوع اصلیداستان
ناشرنگاه
سال انتشار1376
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت