شماره‌ی ثبت239
نام سندفساد در كازابلانكا
مؤلفطاهر بن جلون
مترجممحمدرضا قليچ خاني
موضوع اصلیداستان
ناشرمرواريد
سال انتشار1383
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت