شماره‌ی ثبت237
نام سندقصه هاي خوب براي بچه هاي خوب
مؤلفمهدي آذر يزدي
مترجم
موضوع اصلیداستان
ناشرامير كبير
سال انتشار1370
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت