شماره‌ی ثبت235
نام سندغروب بتان
مؤلففريدريش نيچه
مترجممسعود انصاري
موضوع اصلیداستان
ناشرجامي
سال انتشار1380
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت