شماره‌ی ثبت232
نام سندكتااب بيهود
مؤلفكريستيان بوبن
مترجمپيروز سيار
موضوع اصلیداستان
ناشرآگاه
سال انتشار1380
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت