شماره‌ی ثبت229
نام سندآدم آدم است
مؤلفبرتولت برشت
مترجمشريف لنكراني
موضوع اصلیداستان
ناشرخوارزمي
سال انتشار1347
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت