شماره‌ی ثبت228
نام سندتبار شناسي اخلاق
مؤلففريد ريش نيچه
مترجمداريوش عاشوري
موضوع اصلیداستان
ناشرآكاه
سال انتشار1377
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت