شماره‌ی ثبت227
نام سنديكانه
مؤلفريچارد باخ
مترجمسپيده عندليب
موضوع اصلیداستان
ناشركتاب پنجره
سال انتشار1379
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت