شماره‌ی ثبت226
نام سندهري پاتر
مؤلفجي . كي .رولينگ
مترجمويدا اسلاميه
موضوع اصلیداستان
ناشركتابسراي تنديس
سال انتشار1395
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت