شماره‌ی ثبت220
نام سنددفتر ياداشت
مؤلفژوزه سارا ماگو
مترجمعلي قادري
موضوع اصلیداستان
ناشرمرواريد
سال انتشار1389
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت