شماره‌ی ثبت216
نام سنديك مرد
مؤلفاوريانا فالاچي
مترجمپيروز ملكي
موضوع اصلیداستان
ناشرامير كبير
سال انتشار1395
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت