شماره‌ی ثبت210
نام سندبهت اصلا نمي آد
مؤلفم. بهارلويي
مترجم
موضوع اصلیداستان
ناشرآريانا
سال انتشار1393
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت