شماره‌ی ثبت27
نام سندربه كا
مؤلفدافنه دوموريه
مترجمع- شكيباپور
موضوع اصلیداستان
ناشرارسطو
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت