شماره‌ی ثبت24
نام سندداستانهاي واقعي از كاشفان
مؤلففرانك نايت
مترجمكامران نوراد
موضوع اصلیداستان
ناشرشركت توسعه كتابخانه هاي ايران
سال انتشار1367
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت