شماره‌ی ثبت22/3
نام سندقوي سياه- ج.3
مؤلفنسيم نيكلاس طالب
مترجممحمد ابراهيم محجوب
موضوع اصلیداستان
ناشرآريانا قلم
سال انتشار1393
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد3
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت