شماره‌ی ثبت153
نام سند110حكمت وخطبه اميرالمومنين
مؤلفسيد رضي
مترجممحمد دشتي
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت